Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zasedání (2005 - 2006)

8. 9. 2005 13:55

Program 172. zasedání LRV

dne 8. září 2005

1. Návrh zákona o zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory
Předkladatel: místopředseda vlády pro ekonomiku Ing. Martin Jahn, 1. místopředseda vlády a ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ing. Josef Bednář

LRV projednávání návrhu zákona přerušila s tím, že upravené znění lze projednat na zasedání LRV dne 15. září 2005

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka

LRV projednávání návrhu zákona přerušila. Předkladatel návrh zákona upraví ve smyslu připomínek obecných i konkrétních uvedených v návrhu stanoviska LRV a v diskusi na zasedání LRV dne 8. 9. 2005

3. Upravené znění návrhu daňového řádu
Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka

Přerušeno: 110. zasedání LRV dne 26. 6. 2003
LRV projednávání návrhu zákona nedokončila


4. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka

Přerušeno: 110. zasedání LRV dne 26. 6. 2003
LRV projednávání návrhu zákona nedokončila


5. Návrh zákona o nakládání s některými věcmi určenými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o nakládání s vojenským materiálem)
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu Ing. Milan Urban a ministr vnitra Mgr. František Bublan

LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV

6. Upravené znění návrhu zákona o některých požadavcích na pohonné hmoty a jejich používání a o změně zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o pohonných hmotách)

Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu Ing. Milan Urban

Přerušeno: 168. zasedání dne 4. 8. 2005LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV včetně jeho přílohy

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X