Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zasedání (2005 - 2006)

19. 8. 2005 12:17

Program 171. zasedání LRV

dne 19. srpna 2005

1. Upravené znění návrhu zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Předkladatel: místopředseda vlády pro ekonomiku Ing. Martin Jahn a místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec

Přerušeno: 167. zasedání LRV dne 14. července 2005

2. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úpadku (insolvenční zákon)
Předkladatel: místopředseda vlády pro ekonomiku Ing. Martin Jahn a místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec

Přerušeno: 167. zasedání LRV dne 14. července 2005
LRV doporučila, aby vláda návrhy obou zákonů schválila ve znění stanovisek LRV a v případě návrhu zákona o úpadku ve znění, které bude v příloze stanoviska LRV.
Stanoviska LRV budou upravena podle připomínek z obecné diskuse na zasedání LRV a podle event. dalších připomínek členů LRV; obě stanoviska LRV budou odborně redigována členem LRV JUDr. Burešem.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka

LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV.

4. Upravené znění návrhu zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělání)
Předkladatel: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petra Buzková

Přerušeno: 167. zasedání LRV dne 14. července 2005
LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV, které bude dopracováno předkladatelem a revidováno zpravodajem doc. Vopálkou.

5. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti územní veřejné správy
Předkladatel: ministr vnitra Mgr. František Bublan

LRV doporučila, aby předkladatel požádal vládu o zrušení tohoto legislativního úkolu. LRV projednávání návrhu zákona přerušila, a to až do rozhodnutí ministra vnitra o dalším postupu MV.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X