Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zasedání (2005 - 2006)

14. 7. 2005 13:24

Program 167. zasedání LRV

dne 14. července 2005


1. Návrh zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec a místopředseda vlády pro ekonomiku Ing. Martin Jahn

LRV projednávání návrhu zákona přerušila. Upravené znění bude v LRV 19. 8. 2005.

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec a místopředseda vlády pro ekonomiku Ing. Martin Jahn

LRV projednávání návrhu zákona přerušila. Upravené znění bude v LRV 19. 8. 2005.

3. Upravené znění návrhu zákona o střetu zájmů, o kontrole majetku nabytého za dobu výkonu funkce, o neslučitelnosti některých funkcí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o střetu zájmů)
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec

LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr vnitra Mgr. František Bublan

LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV.

5. Návrh zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
Předkladatel: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petra Buzková

LRV projednávání návrhu zákona přerušila.

6. Návrh zákona o veřejných zakázkách a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
Předkladatel: ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek

Přerušeno. 166. zasedání LRV dne 30.6.2005
Odbor vládní legislativy vypracuje stanovisko LRV pro vládu k oběma návrhům zákonů na základě diskuse v LRV a nového odborného posouzení Odborem kompatibility. Doporučení LRV pro vládu vyplyne z obsahu stanoviska LRV.

7. Návrh zákona o veřejně soukromých partnerstvích (koncesní zákon)
Předkladatel: ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek

Přerušeno. 166. zasedání LRV dne 30.6.2005
LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila (za předpokladu kladného stanoviska LRV k bodu 6) ve znění stanoviska LRV a jeho přílohy.

8. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejně soukromých partnerstvích (koncesní zákon)
Předkladatel: ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek a 1. místopředseda vlády a ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka

Přerušeno. 166. zasedání LRV dne 30.6.2005
LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila (v souladu se závěrem stanoviska LRV k bodu 7) ve znění stanoviska LRV a jeho přílohy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X