Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zasedání (2005 - 2006)

30. 6. 2005 13:27

Program 166. zasedání LRV

dne 30. června 2005

1. Návrh zákona o veřejných zakázkách a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
Předkladatel: ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek

LRV projednávání přerušila s tím, že předkladatel návrhy obou zákonů upraví podle zpravodajských zpráv a podle diskuse na zasedání LRV.

2. Návrh zákona o veřejně soukromých partnerstvích (koncesní zákon)
Předkladatel: ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek

LRV projednávání přerušila s tím, že předkladatel návrh zákona upraví podle připomínek zpravodajů LRV a dle dalších připomínek na zasedání LRV.

3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejně soukromých partnerstvích (koncesní zákon)
Předkladatel: ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek a 1. místopředseda vlády a ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka

LRV projednávání přerušila s tím, že předkladatel návrh zákona upraví podle připomínek zpravodajů LRV a dle dalších připomínek na zasedání LRV.

4. Návrh zákona o nájemném z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek

LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV, které bude přepracováno podle závěrů z diskuse v LRV.
Stanovisko LRV podle čl. 16 odst. 8 Legislativních pravidel vlády k žádosti Ministerstva zdravotnictví (zařazeno dodatečně)
LRV potvrdila stanovisko pracovní komise LRV pro veřejné právo I ze dne 21. 6. 2005 k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o úhradě léčebné péče; vyhlášku nelze proto publikovat ve Sbírce zákonů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X