Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zasedání (2005 - 2006)

19. 5. 2005 13:37

Program 163. zasedání LRV

dne 19. května 2005

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a některé další zákony
Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka

LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV, které bude dopracováno na základě závěrů jednání LRV.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka

LRV projednávání návrhu zákona přerušila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec

LRV projednávání návrhu zákona přerušila.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X