Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zasedání (2005 - 2006)

14. 4. 2005 13:46

Program 159. zasedání LRV

dne 14. dubna 2005

1. Návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)
Předkladatel: ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek

LRV projednávání návrhu zákona přerušila; upravené znění návrhu zákona bude posouzeno stanoviskem předsedy LRV.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, a věcný záměr zákona o daňových asignacích
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr spravedlnosti a předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace JUDr. Pavel Němec

LRV návrh zákona přerušila, neboť se nedostavil místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Němec ani žádný jeho náměstek.

3. Návrh věcného záměru zákona o dalším vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o dalším vzdělávání)
Předkladatel: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petra Buzková

LRV doporučila, aby vláda návrh věcného záměru zákona schválila ve znění stanoviska LRV.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr informatiky Vladimír Mlynář

LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV.

5. Návrh zákona o nemocenském pojištění a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Ing. Zdeněk Škromach

Pokračování: 158. zasedání LRV dne 31. března 2005
LRV doporučila, aby vláda návrhy zákonů schválila ve znění stanoviska LRV

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X