Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zasedání (2005 - 2006)

31. 3. 2005 13:49

Program 158. zasedání LRV

dne 31. března 2005

1. Návrh zákona o nemocenském pojištění a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Ing. Zdeněk Škromach

Projednávání bude pokračovat na 159. zasedání LRV dne 14. dubna 2005 v Lichtenštejnském paláci.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Ing. Zdeněk Škromach

LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV.

3. Návrh zákona o transparentnosti finančních vztahů mezi orgány veřejné správy a veřejnými podniky a o finanční transparentnosti uvnitř některých subjektů (zákon o finanční transparentnosti)
Předkladatel: místopředseda vlády pro ekonomiku Ing. Martin Jahn a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Ing. Josef Bednář

LRV doporučila vládě návrh zákona neschválit s tím, aby návrh tohoto zákona, jako předkladatel, zpracovalo Ministerstvo financí.

4. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 323/1996 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec

Přerušeno: 150. zasedání LRV dne 25. listopadu 2004.
LRV doporučila vládě upravené znění návrhu zákona schválit ve znění stanoviska LRV.

5. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr vnitra Mgr. František Bublan

Přerušeno: 151. zasedání LRV dne 9. prosince 2004.
LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X