Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zasedání (2005 - 2006)

24. 3. 2005 13:51

Program 157. zasedání LRV

dne 24. března 2005

1. Upravené znění návrhu zákona o střetu zájmů, o kontrole majetku nabytého za dobu výkonu funkce, o neslučitelnosti některých funkcí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o střetu zájmů).
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec

LRV doporučuje vládě návrh zákona neschválit.

2. Návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Předkladatel: ministr pro místní rozvoj Ing. Jiří Paroubek, ministr vnitra Mgr. František Bublan a ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek.

Pokračování: 156. zasedání LRV dne 17. března 2005.
Projednávání návrhu zákona bude pokračovat na některém z příštích zasedání LRV.

3. Návrh zákona o změně některých zákonů souvisejících se stavebním zákonem
Předkladatel: ministr pro místní rozvoj Ing. Jiří Paroubek, ministr vnitra Mgr. František Bublan a ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek.

Pokračování: 156. zasedání LRV dne 17. března 2005.
Projednávání návrhu zákona bude pokračovat na některém z příštích zasedání LRV.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X