Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zasedání (2005 - 2006)

17. 3. 2005 13:53

Program 156. zasedání LRV

dne 17. a 18. března 2005

1. Návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Předkladatel: ministr pro místní rozvoj Ing. Jiří Paroubek, ministr vnitra Mgr. František Bublan a ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek.

Projednávání bude pokračovat na mimořádném zasedání LRV ve čtvrtek dne 24. března 2005.

2. Návrh zákona o změně některých zákonů souvisejících se stavebním zákonem
Předkladatel: ministr pro místní rozvoj Ing. Jiří Paroubek, ministr vnitra Mgr. František Bublan a ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek.

Projednávání bude pokračovat na mimořádném zasedání LRV ve čtvrtek dne 24. března 2005.

3. Návrh zákona o nuceném omezení a nuceném přechodu práv k pozemkům a stavbám (zákon o vyvlastnění)
Předkladatel: ministr pro místní rozvoj Ing. Jiří Paroubek.

LRV projednávání návrhu zákona přerušila.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X