Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zasedání (2005 - 2006)

3. 3. 2005 13:56

Program 155. zasedání LRV

dne 3. března 2005

1. Návrh ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Návrh zákona o provádění celostátního referenda a o změně některých zákonů (zákon o provádění celostátního referenda)

Předkladatel: ministr a předseda Legislativní rady vlády JUDr. Jaroslav Bureš

LRV doporučila, aby vláda schválila oba návrhy zákonů s úpravami plynoucími ze zpravodajských zpráv a diskuse členů LRV.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon o platebním styku a některé další zákony
Předkladatel: guvernér České národní banky doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.

LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila v rozsahu původního návrhu předkladatele ve znění stanoviska LRV.

3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s první etapou realizace sjednocování dozoru nad finančním trhem (zákon k realizaci první etapy sjednocování dozoru nad finančním trhem)
Předkladatel: ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka

LRV projednávání návrhu zákona přerušila.

4. Návrh věcného záměru zákona, kterým se upravuje vlastnictví bytů a nebytových prostorů a záležitosti s tímto vlastnictvím spojené a novelizují některé zákony (zákon o bytovém spoluvlastnictví)
Předkladatel: ministr pro místní rozvoj Ing. Jiří Paroubek

LRV doporučila, aby vláda návrh věcného záměru zákona schválila ve znění stanoviska LRV.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X