Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zasedání (2005 - 2006)

23. 6. 2005 13:32

Program 165. zasedání LRV

dne 23. června 2005

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec

LRV projednávání návrhu zákona přerušila. Upravené znění se předkladatel pokusí předložit LRV do 12. 7. 2005.

2. Návrh zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých zákonů
Předkladatel: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petra Buzková a ministryně zdravotnictví doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.

LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV.

3. Návrh zákona o regulaci prostituce a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o regulaci prostituce
Předkladatel: ministr vnitra Mgr. František Bublan

LRV doporučila, aby vláda návrhy obou zákonů schválila ve znění stanoviska LRV.

4. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
Předkládá 1. místopředseda vlády a ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka

LRV doporučila, aby vláda rozhodla o tom, zda návrh zákona schválí vzhledem k jeho neslučitelnosti s právem ES.

5. Upravené znění návrhu zákona o úrazovém pojištění a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úrazovém pojištění
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ing. Zdeněk Škromach a 1. místopředseda vlády a ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka

LRV projednávání návrhu zákona přerušila.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X