Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Legislativní rada vlády


Podle čl. 4 písm. e) a čl. 5 odst. 2 novely Statutu Legislativní rady vlády přijaté usnesením vlády ze dne 4. 10. 2006 č. 1148 byly zřízeny k 1. lednu 2007 tyto pracovní komise Legislativní rady vlády: