Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty

26. 5. 2023 13:22

Výroční zpráva o činnosti LRV za rok 2022

V roce 2022 bylo Legislativní radě vlády, resp. jejím pracovním komisím, předloženo celkem 396 legislativních návrhů, z toho 107 návrhů zákonů (včetně 2 ústavních), 105 návrhů nařízení vlády a 184 návrhů vyhlášek. Celkově se v roce 2022 uskutečnilo 21 zasedání Legislativní rady vlády, na kterých bylo projednáno celkem 31 materiálů, a to návrhů zákonů (včetně 2 ústavních). Legislativní rada vlády v r. 2022 neprojednala žádný návrh věcného záměru zákona ani prováděcího právního předpisu. V roce 2022 bylo k návrhům právních předpisů vypracováno celkem 18 stanovisek Legislativní rady vlády a 183 stanovisek předsedy Legislativní rady vlády. Předseda Legislativní rady vlády dále vládě v roce 2022 předložil celkem 43 materiálů se stanoviskem k návrhům zákonů, jejichž předkladatelem není vláda (tj. které podali poslanci, Senát nebo zastupitelstvo kraje). V roce 2022 se rovněž uskutečnilo celkem 94 zasedání pracovních komisí Legislativní rady vlády, na nichž pracovní komise projednávaly legislativní návrhy předložené vládě a návrhy vyhlášek ústředních správních úřadů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty