Dokumenty

15. 5. 2018 16:00

Výroční zpráva o činnosti LRV za rok 2017

V roce 2017 bylo Legislativní radě vlády, resp. jejím pracovním komisím, předloženo celkem 325 legislativních materiálů, z toho 56 návrhů zákonů, 4 návrhy věcných záměrů zákonů, 66 návrhů nařízení vlády a 199 návrhů vyhlášek. Celkově se v roce 2017 uskutečnilo 14 zasedání Legislativní rady vlády, na kterých bylo projednáno celkem 25 návrhů právních předpisů; z toho 15 návrhů zákonů, 6 věcných záměrů zákonů, 1 návrh nařízení vlády a 3 návrhy vyhlášek. V roce 2017 bylo k návrhům právních předpisů vypracováno celkem 13 stanovisek Legislativní rady vlády a 105 stanovisek předsedy Legislativní rady vlády. Předseda Legislativní rady vlády dále vládě v roce 2017 předložil celkem 52 materiálů se stanoviskem k návrhům zákonů, které podali poslanci, Senátem nebo zastupitelstvo kraje. V roce 2017 se rovněž uskutečnilo celkem 100 zasedání pracovních komisí Legislativní rady vlády, na nichž pracovní komise projednávaly legislativní návrhy předložené vládě a návrhy vyhlášek ústředních správních úřadů. Obecně lze konstatovat, že v r. 2017 došlo k poklesu počtu legislativních materiálů předkládaných vládě, resp. Legislativní radě vlády, což bylo primárně způsobeno končícím VII. volebním obdobím Poslanecké sněmovny.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty