Členové Legislativní rady vlády

Předseda

Michal Šalomoun

Michal Šalomoun

ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády

Místopředsedové

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

místopředseda,
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, advokát

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

místopředseda,
Úřad vlády České republiky, vrchní ředitel Sekce Legislativní rady vlády

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

místopředseda,
Úřad vlády České republiky, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Členové

prof. JUDr. Jan Dědič

Vysoká škola ekonomická v Praze, advokát

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

Ústav státu a práva Akademie věd ČR

prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, advokát

prof. JUDr. Richard Král, Ph.D., LL.M., DSc.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

prof. JUDr. Hana Marková, CSc.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

prof. Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Ústav státu a práva Akademie věd ČR, Advokátní kancelář PRK Partners s.r.o.

doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy


doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

doc. JUDr. Ivanka Štenglová

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Vysoká škola CEVRO Institut

Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D.

advokát, Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Mgr. František Korbel, Ph.D.

advokát, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D.

advokátka

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

JUDr. Pavel Zářecký, CSc.JUDr. Radek Doležel

Nejvyšší soud České republiky

JUDr. Václav Henych

Ministerstvo vnitra, Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

JUDr. Michal Mazanec