Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 8. 2010 14:13

Avízo - 64. zasedání LRV proběhne 16. 9. 2010

64. zasedání Legislativní rady vlády proběhne ve čtvrtek 16. září 2010 od 9.30 hod. v budově Úřadu vlády ČR, nábř. E. Beneše 4, Praha 1 (v zasedací místnosti vlády)

Na pořadu jednání LRV jsou dva návrhy zákonů:

1. Návrh zákona o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (zákon o oběhu platidel), jehož předkladatelem je min. financí a guvernér ČNB (č.j. 1849/09.)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který předkládá min. dopravy (č.j. 251/10).

Simona Cigánková

mluvčí LRV

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X