Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

21. 4. 2010 13:59

Avízo - 61. zasedání LRV proběhne 22. 4. 2010

61. zasedání Legislativní rady vlády proběhne ve čtvrtek 22. dubna 2010 od 9.30 hod. v Lichtenštejnském paláci (Praha 1 - Na Kampě)

Na pořadu jednání jsou dva návrhy zákonů a jeden návrh věcného záměru zákona:

1. Věcný záměr zákona o statusu veřejné prospěšnosti (předkládá ministr vlády ČR pro lidská práva a předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace - č.j. 1847/09).

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (předkládá ministr pro místní rozvoj - č.j. 212/10).

3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění stavební zákon (předkládá ministr pro místní rozvoj - č.j. 213/10).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X