Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

4. 3. 2009 14:06

48. LRV dne 5. 3. 2009 od 11 hod. na ÚV

48. zasedání Legislativní rady vlády proběhne ve čtvrtek 5. 3. 2009 od 11,00 hod. v zasedací místnosti vlády v budově Úřadu vlády ČR (nábř. E. Beneše 4, Praha 1)

Na programu jednání LRV jsou 4 body:

1. Návrh zákona o mediaci v netrestních věcech a o změně některých zákonů (předkládá min. spravedlnosti – č.j. 32/09)

2. Návrh zákona o České národní bance a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ČNB (předkládá guvernér ČNB – č.j. 1077/08).

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – upravené znění

(předkládá min. pro místní rozvoj – č.j. 1863/08; pozn. - zde jde o úpravu smluvních vztahů v oblasti nájmu bytů.)

4. Návrh věcného záměru zákona o úřednících veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě – upravené znění (předkládá min. vnitra – č.j. 1715/08).

Tisková konference po zasedání Legislativní rady není plánována, k výsledkům jednání vydáme tiskovou zprávu.

Ing. Simona Cigánková

mluvčí ministra a předsedy LRV

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X