Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.

(nar. 1949)

Narozen 6. 1. 1949 v Praze. Studoval nejprve elektrotechniku, později filosofii u Jana Patočky. V letech 1968 – 1989 pracoval převážně v dělnických profesích. Disident z okruhu Václava Havla, signatář Charty 77, organizátor bytových filosofických seminářů. Po Sametové revoluci v roce 1989 působil patnáct let v politice jako člen československého, poté českého parlamentu i Evropského parlamentu. Tři roky byl předsedou politické strany ODA. Podílel se na přípravě Listiny základních práv a svobod, České ústavy i na reformě vysokého školství. Působil v etické komisi Ministerstva zdravotnictví i v Radě vlády pro lidská práva. Po odchodu z politiky pracoval v sociálních službách, od roku 2005 učí na Filosofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L. Působí v Dozorčí radě neziskové organizace Post Bellum. Vyznání Římskokatolické. Není členem žádné politické strany.

(fotografie uveřejněna na žádost člena Etické komise z osobního profilu člena Etické komise na Facebooku)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter