Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

V roce 1999 absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze. V roce 2003 ukončil obhajobou disertační práce doktorské studium na PF UK v oboru ústavní právo, mezinárodní právo veřejné a evropské právo. Od roku 2003 působí jako odborný asistent na katedře ústavního práva PF UK, dále vyučuje na Policejní akademii České republiky v Praze. Jako hostující učitel spolupracuje s univerzitami ve Vilniusu, Wroclawi a Budapešti, v rámci odborné spolupráce také s dalšími univerzitami. Externě spolupracoval s Ústavním soudem Polské republiky. Publikoval řadu odborných článků na téma volebních systémů, ústavních modelů, právní úpravy mimořádného zákonodárství či právní úpravy politických stran, a to jak v České republice, tak v zahraničí.

V letech 2012 až 2017 působil jako člen Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, kdy byl do funkce zvolen Senátem Parlamentu České republiky. V letech 2014 až 2017 byl poradcem předsedy vlády pro právní záležitosti.

V současné době působí jako člen Legislativní rady vlády, Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, Akademického senátu Právnické fakulty UK, I. senátu rozkladové komise ministra vnitra a rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter