Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

15. 12. 2022 14:24

Záznam ze schůze BRS konané dne 7. prosince 2022

usnesení č. 52 - 58

ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU
konané dne 7. prosince 2022

Schůzi Bezpečnostní rady státu (BRS) řídil předseda vlády a předseda BRS  (předseda BRS) prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

A. Projednáno s rozpravou
1. Návrh na vytvoření funkce poradce pro národní bezpečnost

BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala
usnesení č. 52.

2. Zajištění bezpečné sítě kritické komunikační infrastruktury v souladu s Projektem BIVOJ z pohledu Ministerstva vnitra jako gestora pro oblasti organizace a výkonu státní správy a komunikačních technologií
BRS projednala materiál předložený MV a přijala
usnesení č. 53.

3. Informace k vývoji migrace ve vztahu k zajištění vnitřní bezpečnosti České republiky

5. Ústní informace k zajištění vyrozumění obyvatelstva

6. Různé

6/a. Informace předsedy SSHR

B. Projednáno bez rozpravy

8. Zpráva o provedení analýzy potřeby vzniku nových položek státních hmotných rezerv v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a Návrhy opatření pro řešení rezervačních kapacit v oblasti ICT
K materiálu předloženému MV přijala BRS
usnesení č. 55.

9. Požár v Národním parku České Švýcarsko a jeho dopad do připravenosti České republiky na mimořádné události způsobené změnou klimatu
K materiálu předloženému MV přijala BRS
usnesení č. 56.

10. Návrh na ustanovení Komise pro udělení Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2023
K materiálu předloženému předsedou BRS přijala BRS
usnesení č. 57.

11. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2023 s výhledem na 2. pololetí 2023
K materiálu předloženému předsedou BRS přijala BRS
usnesení č. 58.

C. Pro informaci

  1. Informace o přijatých úpravách Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy
  2. Informace o pracovní poradě s tajemníky bezpečnostních rad krajů k výměně zkušeností z činnosti BRS a bezpečnostních rad krajů

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty