Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

29. 9. 2023 9:06

Záznam ze schůze BRS konané dne 21. září 2023

usnesení č. 27,29-35

Schůzi Bezpečnostní rady státu (BRS) řídil předseda vlády a předseda BRS prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

A. Projednáno s rozpravou

1. Obranná strategie České republiky
BRS projednala materiál předložený ministryní obrany (MO) a přijala
usnesení č. 27.

4. Návrh rozšíření systému pro posílení odolnosti veřejné správy proti nelegitimnímu ovlivňování
K materiálu předloženému MV přijala BRS
usnesení č. 30.

5. Koncepce zvýšení požární ochrany v lesích se zaměřením na požární prevenci a budování kapacit na hašení lesních požárů
K materiálu předloženému MV přijala BRS
usnesení č. 31.

7. Návrh změny Statutu Ústředního krizového štábu
K materiálu předloženému MV přijala BRS
usnesení č. 33.

8. Aktuální informace o plnění úkolů k ochraně kritické infrastruktury

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty