Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

7. 7. 2023 10:03

Záznam ze schůze BRS konané dne 21. června 2023

usnesení č. 13,16-19,23-26

Schůzi Bezpečnostní rady státu (BRS) řídil předseda vlády a předseda BRS  (předseda BRS) prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

A. Projednáno s rozpravou

1. Bezpečnostní strategie České republiky 2023
BRS projednala materiál předložený MZV a přijala
usnesení č. 13.

6. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2022
K materiálu předloženému MV přijala BRS
usnesení č. 17.

7. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2022
K materiálu předloženému MV přijala BRS
usnesení č. 18.

8. III. zpráva o postupu ke studii proveditelnosti dle „Konceptu cílového řešení zajištění a rozvoje mobilních komunikací bezpečnostních a záchranných složek“
K materiálu předloženému MV přijala BRS
usnesení č. 19.

B. Projednáno bez rozpravy

13. Zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2022
K materiálu předloženému ředitelem NÚKIB prostřednictvím předsedy BRS přijala BRS
usnesení č. 23.

14. Výroční zpráva o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2022
K materiálu předloženému MPO přijala BRS
usnesení č. 24.

15. Zpráva o činnosti Národního bezpečnostního úřadu za rok 2022
K materiálu předloženému ředitelem NBÚ prostřednictvím předsedy BRS přijala BRS
usnesení č. 25.

16. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 2. pololetí 2023 s výhledem na 1. pololetí 2024
K materiálu předloženému předsedou BRS přijala BRS
usnesení č. 26.

C. Pro informaci

1. Informace o stavu implementace Koncepce rozvoje Policie České republiky do roku 2027 za rok 2022
2. Vyhodnocení úkolů z Akčního plánu k Národní strategii pro čelení hybridnímu působení
3. Informace o úpravě Centrálního přehledu objektů důležitých pro obranu státu se stavem k 1. 1. 2023
4. Informace o úpravě Souhrnného přehledu objektů, které mohou být za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu napadeny se stavem k 1. 1. 2023
5. Informace o pracovní poradě s tajemníky bezpečnostních rad krajů k výměně zkušeností z činnosti BRS a bezpečnostních rad krajů
6. Zpráva o činnosti Výboru pro zpravodajskou činnost za rok 2022

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty