Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

30. 6. 2022 14:14

Záznam ze schůze BRS konané dne 21. června 2022

usnesení č. 34 - 39, 41 - 43

ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU
konané dne 21. června 2022

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) řídil předseda vlády a předseda BRS  (dále jen „předseda BRS“) prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

A. Projednáno s rozpravou
1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti a o aktuální bezpečnostní situaci v České republice

usnesení č. 34.

2. Ústní informace o aktuální situaci v zajištění dodávek plynu a ropy

4. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2021
BRS projednala materiál předložený MV a přijala
usnesení č. 36.

5. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2021
BRS projednala materiál předložený MV a přijala
usnesení č. 37.

6. II. postupová zpráva dle „Konceptu cílového řešení zajištění a rozvoje mobilních komunikací bezpečnostních a záchranných složek
BRS projednala materiál předložený MV a přijala
usnesení č. 38.

7. Výchozí údaje k mezinárodnímu cvičení orgánů krizového řízení EU Integrated Resolve 2022 (EU IR22)
BRS projednala materiál předložený MO a přijala
usnesení č. 39.

B. Projednáno bez rozpravy

10. Aktualizace Ústředního plánu obrany státu
K materiálu předloženému MO přijala BRS
usnesení č. 42.

11. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 2. pololetí 2022 s výhledem na 1. pololetí 2023
K materiálu předloženému předsedou BRS přijala BRS
usnesení č. 43.

C. Pro informaci
1. Informace o pracovní poradě s tajemníky bezpečnostních rad krajů k výměně zkušeností z činnosti BRS a bezpečnostních rad krajů
2. Zpráva o činnosti Výboru pro zpravodajskou činnost za rok 2021

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty