Záznamy z jednání

27. 3. 2018 10:32

Záznam ze schůze BRS konané dne 20. března 2018

(usnesení č. 8 - 16)

ZÁZNAM

Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU
konané dne 20. března 2018

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) řídil předseda vlády
a předseda BRS Ing. Andrej Babiš.

A. Projednáno s rozpravou

1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti a o aktuální bezpečnostní situaci v České republice

2. Ústní informace o postupu při řešení Strategie zajištění a rozvoje mobilních komunikací bezpečnostních a záchranných složek s výhledem na 10 let včetně identifikovaných požadavků na rádiové spektrum

3. Hrozby a rizika mající vliv na bezpečnost České republiky ve střednědobém a dlouhodobém horizontu (2016–2020/2025). Aktualizovaný text na rok 2018
BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala
usnesení č. 8.

4. Koncepce boje proti organizovanému zločinu do roku 2023 a Akční plán boje proti organizovanému zločinu na roky 2018 a 2019
Na návrh ministra vnitra byl tento bod stažen z programu jednání.

5. Imigrace do České republiky z Vietnamu – shrnutí situace a bezpečnostních rizik
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přerušila jeho projednávání.

7. Vyhodnocení cvičení orgánů krizového řízení NATO CMX 2017 v České republice
BRS projednala materiál předložený ministryní obrany a přijala
usnesení č. 10.

8. Návrh úprav Statutu a Jednacího řádu Bezpečnostní rady státu a statutů a jednacích řádů stálých pracovních výborů Bezpečnostní rady státu
BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala
usnesení č. 11.

B. Projednáno bez rozpravy

10.  Informace o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití v roce 2017
BRS projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala
usnesení č. 12.

11. Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2019 a léta následující
BRS projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala
usnesení č. 13.

13. Návrh na udělení Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2018
BRS projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala
usnesení č. 15.

14. Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2017
BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala
usnesení č. 16.

C. Pro informaci
1. Analýza situace týkající se nafty patřící České republice, která byla skladovaná v německém Kraillingu, s návrhem dalšího postupu v této kauze
2. Závěrečná informace  o realizaci  Programu asistence vybraným afghánským civilním spolupracovníkům Armády České republiky
3. Zpráva o činnosti Výboru pro zpravodajskou činnost za rok 2017
4. Zpráva o činnosti Výboru pro kybernetickou bezpečnost za rok 2017
5. Zpráva o činnosti Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky za rok 2017
6. Zpráva o činnosti Výboru pro obranné plánování za rok 2017
7. Zpráva o činnosti Výboru pro vnitřní bezpečnost za rok 2017

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty