Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

28. 7. 2022 11:59

Záznam ze schůze BRS konané dne 19. července 2022

usnesení č. 44 - 46

ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU
konané dne 19. července 2022

Schůzi Bezpečnostní rady státu (BRS) řídil předseda vlády a předseda BRS  (předseda BRS) prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. a po jeho odchodu z jednání ministryně obrany Mgr. Jana Černochová (MO).

A. Projednáno s rozpravou

1. Ústní informace o jmenování Karla Řehky náčelníkem Generálního štábu AČR, Lukáše Kintra ředitelem NÚKIB a Petra Mlejnka ředitelem ÚZSI

2. Nezákonné nakládání s písemnostmi v trestním řízení – ústní informace

3. Analýza připravenosti České republiky čelit závažné dezinformační vlně
BRS projednala materiál předložený MV a přijala
usnesení č. 44.

4. Projekt BIVOJ – Doplňující informace a zjištění
BRS projednala materiál předložený NÚKIB prostřednictvím předsedy BRS a přijala
usnesení č. 45.

5. Různé

5/a. Ústní informace MO – Vojenské doporučení k podobě taktického letectva AČR po roce 2027 a Návrh dalšího postupu při pořízení pásových bojových vozidel pěchoty pro potřeby AČR

5/b. Ústní informace MV o zhoršujícím se stavu v oblasti stavu nelegální tranzitní migrace

5/c. Ústní informace MPO k situaci na trhu s energiemi

B. Projednáno bez rozpravy

6. Zpráva o průběhu projektu „Zajištění zvýšení bezpečnosti na mezinárodních letištích s pravidelným veřejným leteckým provozem s výjimkou letiště Václava Havla Praha“
K materiálu předloženému MV přijala BRS
usnesení č. 46.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty