Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

31. 10. 2022 11:32

Záznam ze schůze BRS konané dne 18. října 2022

usnesení č. 47, 50, 51

ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU
konané dne 18. října 2022
Schůzi Bezpečnostní rady státu (BRS) řídil předseda vlády a předseda BRS  (předseda BRS) prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. a v době jeho krátkodobé nepřítomnosti ministryně obrany Mgr. Jana Černochová (MO).

A. Projednáno s rozpravou
1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti a o aktuální bezpečnostní situaci v České republice
2. Ústní informace k aktuálnímu dění na Ukrajině z pohledu jaderné bezpečnosti a ochrany obyvatelstva v České republice
3. Ústní informace k přípravě cesty vládní delegace do Kyjeva

5. Projekt BIVOJ – ideový záměr
BRS projednala materiál předložený ředitelem NÚKIB prostřednictvím předsedy BRS a přijala
usnesení č. 48.

6. Různé
6/a. Bezpečnost lidských zdrojů ve státní správě
6/b. Komentář k možné migrační vlně z Ukrajiny

B. Projednáno bez rozpravy
8. Plán cvičení orgánů krizového řízení – upřesnění na léta 2023–2025

K materiálu předloženému MV přijala BRS
usnesení č. 50.

9. 10. aktualizace Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu
K materiálu předloženému MV přijala BRS
usnesení č. 51.

C. Pro informaci
1. Informace o provedené úpravě Centrálního přehledu objektů důležitých pro obranu státu, se stavem k 1. 1. 2022
2. Informace o úpravě Souhrnného přehledu objektů, které mohou být za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu napadeny, se stavem k 1. 1. 2022

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty