Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

26. 5. 2022 13:17

Záznam ze schůze BRS konané dne 17. května 2022

usnesení č. 25 - 33

ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU
konané dne 17. května 2022
Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) řídil předseda vlády a předseda BRS  (dále jen „předseda BRS“) prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

A.Projednáno s rozpravou

1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti a o aktuální bezpečnostní situaci v České republice

2. Ústní informace o aktuální situaci v zajištění dodávek plynu a ropy

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů
BRS projednala materiál předložený MPO a přijala
usnesení č. 25.

4. Zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2021
BRS projednala materiál předložený MV a přijala
usnesení č. 26.

B. Projednáno bez rozpravy

6. Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2023 a léta následující
K materiálu předloženému MZV přijala BRS
usnesení č. 27.

7. Výroční zpráva o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2021
K materiálu předloženému MPO přijala BRS
usnesení č. 28.

8. Akční plán boje proti terorismu 2022
K materiálu předloženému MV přijala BRS
usnesení č. 29.

9. Zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2021
K materiálu předloženému ředitelem NÚKIB prostřednictvím předsedy BRS přijala BRS
usnesení č. 30.

10. Zpráva o činnosti Národního bezpečnostního úřadu za rok 2021
K materiálu předloženému ředitelem NÚKIB prostřednictvím předsedy BRS přijala BRS
usnesení č. 31.

11. Návrh úpravy Statutu Výboru pro vnitřní bezpečnost
K materiálu předloženému MV přijala BRS
usnesení č. 32.

12. Návrh na udělení Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2022
K materiálu předloženému MO přijala BRS
usnesení č. 33.

C. Pro informaci
1. Zpráva o činnosti Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky za rok 2021
2. Informace o stavu implementace Koncepce rozvoje Policie České republiky do roku 2027 za rok 2021
3. Informace o platnosti vyhlášeného I. stupně bezpečnostní ochrany vymezených objektů státní správy na území České republiky

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty