Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

24. 10. 2006 11:26

Záznam ze schůze BRS konané dne 17. 10. 2006

(přijata usnesení č. 143 - 153)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) řídil předseda vlády a předseda BRS Ing. Mirek Topolánek v bodech č. 1) až 8) a po jeho odchodu ze schůze BRS ji v bodech č. 9) až 14) řídil místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr Nečas.

1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti a o připravované návštěvě generálního tajemníka NATO v České republice
BRS vyslechla informace přednesené ministrem obrany, prvním náměstkem ministra zahraničních věcí, velvyslancem Stálé delegace ČR při NATO a ředitelem Národního bezpečnostního úřadu a přijala
usnesení č. 143.
Z 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

2. Informace o bezpečnostních opatřeních přijímaných v České republice v souvislosti s bojem proti terorismu a informace o plnění usnesení vlády ze dne 13. září 2006 č. 1060, ke koordinaci činnosti zpravodajských služeb České republiky při vyhodnocování informací důležitých pro bezpečnost České republiky se zvláštním zaměřením na boj proti terorismu
BRS vyslechla informace přednesené ministrem vnitra a informatiky a ředitelem Bezpečnostní informační služby a přijala
usnesení č. 144.
Z 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

3. Návrh Pandemického plánu ČR pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru
BRS projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala
usnesení č. 145.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

4. Vyhodnocení realizace pilotního projektu vládního utajeného spojení a aktualizace Komplexní koncepce vládního utajeného spojení
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a informatiky a přijala
usnesení č. 146.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

5. Informace o stavu plnění opatření uvedených v závěru materiálu Analýza možností a dopadu zavedení oprávnění příslušných orgánů za zákonem stanových podmínek rušit a vypínat sítě elektronických komunikací
Materiál byl stažen z programu schůze.

6. Energetická bezpečnost
BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala
usnesení č. 147.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

7. Informace o zpracování Katalogu opatření pro Národní systém reakce na krize
BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala
usnesení č. 148.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

8. Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR za rok 2005
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a informatiky a přijala
usnesení č. 149.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

9. Informace o stavu přípravy cvičení LABE 2006
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a informatiky a přijala
usnesení č. 150.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

10. Vyhodnocení cvičení orgánů krizového řízení CMX 2006
BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala
usnesení č. 151.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

11. Vyhodnocení cvičení orgánů krizového řízení OCHRANA 2006
Materiál byl stažen z programu schůze.

12. Informace o činnosti meziresortní pracovní skupiny k přípravě Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví
BRS projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala
usnesení č. 152.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

13. Informace o plnění úkolů vyplývajících z Optimalizace současného bezpečnostního systému ČR část č. 11/1 role soukromého sektoru v bezpečnostním systému ČR
Materiál byl stažen z programu schůze.

14. Různé.
Ministr vnitra a informatiky dodatečně požádal o projednání materiálu:

a) Respektování koordinační role Ministerstva vnitra vůči ústředním orgánům státní správy ve vztahu k organizaci krizového řízení krajů
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a informatiky a přijala
usnesení č. 153.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

Pro informaci:

1. Souhrnná informace o úpravách metodik práce orgánů krizového řízení na úrovni ústředních orgánů státní správy

2. Úkoly České republiky související s převzetím spolupředsednictví Vyšší obranné skupiny NATO pro otázky šíření zbraní hromadného ničení (Senior Defence Group on Proliferation DGP) v období 2. pololetí 2006 a 1. pololetí 2007

3. Poznatky Bezpečnostní informační služby k problematice dovozu trhaviny.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty