Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

1. 3. 2023 12:12

Záznam ze schůze BRS konané dne 15. února 2023

usnesení č. 1, 3

ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU
konané dne 15. února 2023

Schůzi Bezpečnostní rady státu (BRS) řídil předseda vlády a předseda BRS  (předseda BRS) prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

 

C. Pro informaci

  1. Informace o platnosti vyhlášeného I. stupně bezpečnostní ochrany vymezených objektů státní správy na území České republiky
  2. Zpráva o naplňování Koncepce rozvoje Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v roce 2022
  3. Zpráva o činnosti Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky za rok 2022

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty