Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

20. 4. 2023 15:27

Záznam ze schůze BRS konané dne 12. dubna 2023

usnesení č. 5 - 12

ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU
konané dne 12. dubna 2023

Schůzi Bezpečnostní rady státu (BRS) řídil předseda vlády a předseda BRS  (předseda BRS) prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

A. Projednáno s rozpravou

1. Zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2022, Vyhodnocení Akčního plánu boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2021–2022 a Akční plán boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2023–2024
BRS projednala materiál předložený MV a přijala
usnesení č. 5.

2. „Koncept cílového řešení zajištění a rozvoje mobilních komunikací bezpečnostních a záchranných složek v kontextu aktuálního stavu modernizace sítě PEGAS a budoucích potřeb uživatelů bezpečnostních a záchranných složek státu, technologického rozvoje a bezpečnostních rizik“ – doplnění vazby na Projekt BIVOJ
BRS projednala materiál předložený MV a přijala
usnesení č. 6.

3. Ústní informace „Síly a prostředky k zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku České republiky – vývoj, aktuální situace a prognóza možných rizik do budoucna“

4. Ústní informace k personální situaci Vězeňské služby České republiky a návrhy řešení

8. Koncepce rozvoje Letecké záchranné služby Policie České republiky do roku 2032
K materiálu předloženému MV přijala BRS
usnesení č. 7.

B. Projednáno bez rozpravy

6. Informace o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího užití v roce 2022
K materiálu předloženému MZV přijala BRS
usnesení č. 8.

7. Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2024 a léta následující
K materiálu předloženému MZV přijala BRS
usnesení č. 9.

9. Průběžné vyhodnocení implementace Koncepce rozvoje schopností Policie České republiky v oblasti trestné činnosti páchané v kyberprostoru za rok 2022
K materiálu předloženému MV přijala BRS
usnesení č. 10.

10. Návrh na udělení Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2023
K materiálu předloženému MO přijala BRS
usnesení č. 11.

11. Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2022
K materiálu předloženému předsedou BRS přijala BRS
usnesení č. 12.

C. Pro informaci

1. Vyhodnocení cvičení orgánů krizového řízení EU Integrated Resolve 2022 (EU IR22)
2. Zpráva o činnosti Výboru pro obranné plánování za rok 2022
3. Zpráva o činnosti Výboru pro vnitřní bezpečnost za rok 2022
4. Zpráva o činnosti Výboru pro civilní nouzové plánování za rok 2022
5. Zpráva činnosti Výboru pro kybernetickou bezpečnost za rok 2022

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty