Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

25. 7. 2005 14:55

Záznam ze 7. schůze BRS konané dne 19. 7. 2005

(přijata usnesení č. 64 - 71)

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ SCHŮZE BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU

konané dne 19. července 2005

(7. schůze)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen “BRS”) řídil předseda vlády a předseda BRS Ing. Jiří Paroubek (dále jen “předseda BRS”).

1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS vyslechla informace přednesené předsedou BRS, ministrem zahraničních věcí, ministrem vnitra, ministrem obrany
a ministrem průmyslu a obchodu a přijala

 

u s n e s e n í    č. 64.

 

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

 

 

2. Návrh na optimalizaci současného bezpečnostního systému České republiky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS projednala materiál předložený ministry vnitra, obrany a zahraničních věcí a přijala

 

u s n e s e n í    č. 65.

 

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

 

 

3. Vytvoření podmínek pro zapojení občanů České republiky do civilních misí EU a
dalších mezinárodních vládních organizací – návrh řešení

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

 

u s n e s e n í    č. 66.

 

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

 

 

4. Koncepce řešení problematiky související s plněním funkce Národního operátora telekomunikačních sítí 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS projednala materiál předložený ministryní informatiky a přijala

 

u s n e s e n í    č. 67.

 

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

 

 

5. Aktualizace Zásad spolupráce státních orgánů při ohrožení práv a zájmů České republiky a
jejích občanů v případě zhoršení bezpečnostní situace v zahraničí nebo v případě mimořádné události v zahraničí

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiál byl stažen z programu.

 

 

6. Zhodnocení kontrolního systému nakládání s výbušninami pro civilní použití na území České republiky,
a to zejména z hlediska regulace a evidence jejich dovozů a vývozů

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala

 

u s n e s e n í    č. 68.

 

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

 

 

7. Zpráva o návrhu stálého dozorování podzemních staveb a objektů Českým báňským úřadem

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

 

u s n e s e n í  č. 69.

 

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

 

 

8. Strategie krizového řízení v dopravě do roku 2013 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem dopravy a přijala

 

u s n e s e n í   č. 70.

 

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

 

 

9. Různé.

a)  Připravenost České republiky na případné ohrožení ze strany terorismu: Aktuální vývoj v reakci na útoky v Londýně            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

 

u s n e s e n í   č. 71.

 

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

 

           

Pro informaci:

 

1. Informace o aktuálním vývoji Evropské bezpečnostní a obranné politiky

 

2. Návrh na legislativní úpravu přípravy na řešení a řešení mimořádných událostí v zahraničí,
při nichž dochází k ohrožování práv a zájmů České republiky a jejích občanů

Materiál byl stažen z programu.

 

3. Mezinárodní cvičení Live transport exercise 2005

 

4. Informace o zajištění ropné bezpečnosti v roce 2006 podle zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla do právního řádu implementována směrnice EU 68/414/EHS, novelizovaná směrnicí č. 98/93 ES

Informace byla rozdána přímo na schůzi BRS.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty