Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

8. 2. 2005 16:47

Záznam ze 4. schůze BRS konané dne 1. 2. 2005

(přijata usnesení č. 31 - 38)

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

 

ZÁZNAM

Z JEDNÁNÍ

SCHŮZE BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU

konané dne 1. února 2005

(4. schůze)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen “BRS”) řídil předseda vlády a předseda BRS JUDr. Stanislav Gross (dále jen “předseda BRS”). V úvodu předseda BRS přivítal prezidenta republiky V. Klause, předsedu Senátu Parlamentu ČR P. Sobotku a předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR L. Zaorálka.

1. Priority České republiky v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie

BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 31.

Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro, 1 se zdržel.

2. Návrh na obnovu letadlového parku dopravního letectva Armády České republiky

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 32.

Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro, 1 byl proti.

3. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti

BRS vyslechla informaci přednesenou ministrem zahraničních věcí a ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 33.

Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

4. Informace o činnosti rozšířeného Krizového štábu Ministerstva zahraničních věcí v souvislosti s živelní katastrofou v Asii

BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 34.

Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7.

5. Informace o plnění úkolů uložených v bodu II/1 usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 18. listopadu 2003 č. 82/D

BRS projednala materiál předložený předsedou vlády a předsedou BRS a přijala

u s n e s e n í č. 35/D.

Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

6. Návrh na udělení Ceny Jaroslava Jandy za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2005

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 36.

Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

7. Vyhodnocení cvičení Migrace 2004

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 37. 

Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

8. Různé.

a) Zabezpečení záložního výpočetního a komunikačního systému České správy sociálního zabezpečení

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 38.

Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty