Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

14. 7. 2005 15:37

Záznam z mimořádné schůze BRS konané dne 8. 7. 2005

(přijato usnesení č. 63)

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU

konané dne 8. července 2005

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen “BRS”) řídil předseda vlády a předseda BRS Ing. Jiří Paroubek.

1. Souhrnná informace k bezpečnostní situaci v souvislosti s teroristickými útoky v Londýně (k 11:00 hod., 8. 7. 2005)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS projednala společný materiál zpravodajských služeb ČR.

 

2.  Informace Ministerstva zahraničních věcí k událostem v Londýně dne 7. července 2005  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí.

 

3.  Informace přednesené členy BRS z oblasti své působnosti v souvislosti s teroristickými útoky v Londýně

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRS projednala informace přednesené ministrem vnitra, ministrem obrany, předsedou Senátu Parlamentu ČR,
náměstkem ministra dopravy, náměstkem policejního prezidenta a náměstkem ministra vnitra a generálním ředitelem
Hasičského záchranného sboru ČR. 
   '

Na závěr k výše uvedeným třem bodům a na základě diskuse BRS přijala

 

u s n e s e n í  č. 63.

 

Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

 

 

 

4.         Různé.

           

a)      Informace o situaci v dopravním letectvu Armády ČR

----------------------------------------------------------------------

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty