Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

30. 1. 2007 11:54

Záznam z mimořádné schůze BRS konané dne 24. 1. 2007

(přijato usnesení č. 7)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) řídil předseda vlády a předseda BRS Ing. Mirek Topolánek (dále jen „předseda BRS“). Schůze se uskutečnila za účasti prezidenta republiky Václava Klause, předsedy Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemysla Sobotky, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslava Vlčka, předsedy Výboru pro obranu PS Parlamentu ČR Jana Vidíma a předsedy Výboru pro bezpečnost PS Parlamentu ČR Mgr. Františka Bublana.

Informace o žádosti USA na zahájení jednání s Českou republikou o umístění radarové stanice v rámci systému protiraketové obrany na území České republiky

BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a vyslechla připravenou prezentaci Ministerstva zahraničních věcí, kterou přednesl JUDr. Petr Válek a po diskusi přijala

usnesení č. 7.

Z 11 přítomných členů BRS hlasovalo 11 pro.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty