Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

11. 10. 2005 10:46

Záznam z 9. schůze BRS konané dne 5. 10. 2005

(přijata usnesení č. 76 - 83)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) řídil předseda vlády a předseda BRS Ing. Jiří Paroubek (dále jen „předseda BRS“).

1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti a informace o bezpečnostních opatřeních přijímaných v České republice v souvislosti s bojem proti terorismu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRS vyslechla informace přednesené náměstkem ministra zahraničních věcí, ministrem obrany, prvním náměstkem ministra vnitra a ředitelem
Bezpečnostní informační služby (BIS) a přijala
u s n e s e n í č. 76.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

2. Národní akční plán boje proti terorismu (aktualizované znění pro roky 2005-2007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
u s n e s e n í č. 77.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

3. Zpráva o plnění opatření stanovených v Harmonogramu dalšího postupu se stanovením odpovědnosti za plnění jednotlivých úkolů při zabezpečování zjišťování, předávání, vyhodnocování a využívání údajů o radiační, chemické a biologické situaci za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, při řešení krizových situací spojených s teroristickými útoky a pro řešení mimořádných událostí v zahraničí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
u s n e s e n í č. 78.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

4. Návrh koncepce na úseku správy státních hmotných rezerv a řešení krizových situací
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRS projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu, ministrem vnitra a předsedou Správy státních hmotných rezerv
a přijala
u s n e s e n í č. 79.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

5. Střednědobý plán činnosti a rozvoje resortu MO na roky 2006 -2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala
u s n e s e n í č. 80.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

6. Zásady spolupráce státních orgánů při ohrožení práv a zájmů České republiky a jejích občanů v případě zhoršení bezpečnostní situace v zahraničí nebo v případě mimořádné události v zahraničí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala
u s n e s e n í č. 81.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

7. Implementace navigačního systému Galileo v podmínkách České republiky
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materiál byl stažen z programu.

8. Různé.
a) Návrh Statutu Vojenského zpravodajství
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala
u s n e s e n í č. 82.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

b) Informace o opatřeních směřujících k dalšímu posílení bezpečnosti na letišti Praha Ruzyně
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRS projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem dopravy a přijala
u s n e s e n í č. 83.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

c) Ministryně zdravotnictví podala ústní informaci o mezinárodním štábním cvičení.

Pro informaci:
1. Informace o provedené aktualizaci Ústředního poplachového plánu integrovaného záchranného systému
Materiál byl stažen z programu.

2. Informace o aktuálním stavu realizace pilotního projektu zkušební osmibodové sítě systému vládního utajeného spojení

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty