Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

27. 5. 2003 10:45

Záznam z 9. schůze BRS konané dne 27. 5. 2003

(přijata usnesení č. 58 - 63)

Z á z n a m


z 9. schůze Bezpečnostní rady státu

konané dne 27. května 2003


(9. schůze)Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen BRS) řídil předseda vlády a předseda BRS (dále jen předseda BRS) V. Špidla.

 

1. Ústní informace k současné zahraničně bezpečnostní situaci související s vojenskou operací v Iráku a se zapojením České republiky do boje proti mezinárodnímu terorismu a k bezpečnostním opatřením přijímaným v  této souvislosti v  České republice

BRS vyslechla informace přednesené 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra, místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a ministrem průmyslu a obchodu a přijala


u s n e s e n í č. 58.

Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

 

2. Koncepční řešení snižování a eliminace důsledků informačního boje, cizího zpravodajského pronikání a kriminálního napadání informačních systémů

BRS projednala materiál předložený ministrem informatiky a ředitelem Národního bezpečnostního úřadu a přijala


u s n e s e n í č. 59.


Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

 

3. Ústní informace o vyzbrojení Armády České republiky kolovými obrněnými vozidly

Informace byla stažena z programu jednání.4. Informace o změně projektu „Modernizace tanku T-72“ v rámci programu 307 210

Informace byla stažena z programu jednání.

 

5. Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2002

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 60.


Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

 

6. Zpráva o plnění úkolů z přílohy usnesení Bezpečnostní rady státu č. 295, ze dne 14. 5. 2002, k Harmonogramu příprav a zpracování krizových plánů

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přerušila projednávání tohoto bodu.

 

7. Informace o stavu revize „Dohody o odškodnění civilních leteckých provozovatelů, vlastníků a pronajímatelů za využití jejich letadel v době krize a vláky“

BRS projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


u s n e s e n í č. 61.


Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

 

 

8. Informace o chráněném krizovém pracovišti vlády České republiky a Bezpečnostní rady státu

BRS projednala materiál předložený předsedou vlády a předsedou BRS a přijala


u s n e s e n í č. 62/V.


Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

 

9. Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2002

BRS projednala materiál předložený předsedou vlády a předsedou BRS a přijala


u s n e s e n í č. 63.


Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.


Pro informaci:


1. Informace o pracovní poradě sekretariátu BRS a vybraných resortů s tajemníky bezpečnostních rad krajů k aktuálním otázkám zajišťování bezpečnosti ČR, uskutečněné ve dnech 13. a 14. května 2003.


vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X