Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

12. 9. 2005 9:42

Záznam z 8. schůze BRS konané dne 6. 9. 2005

(přijata usnesení č. 72 - 75)

B E Z P E Č N O S T N Í   R A D A   S T Á T U

 

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ SCHŮZE BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU

 

konané dne 6. září 2005

 

(8. schůze)

 

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) řídil předseda vlády a předseda BRS Ing. Jiří Paroubek (dále jen „předseda BRS“).

 

1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti a informace
o bezpečnostních opatřeních přijímaných v České republice v souvislosti s bojem proti terorismu 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS vyslechla informace přednesené ministrem zahraničních věcí, ministrem vnitra, náměstkem ministra obrany a ředitelem BIS a přijala

 

u s n e s e n í    č. 72.

 

Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

 

 

2. Národní akční plán boje proti terorismu (aktualizované znění pro roky 2005-2006)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

 

u s n e s e n í    č. 73.

 

Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

 

 

3. Zpráva o stavu zpracování Plánu obrany České republiky

----------------------------------------------------------------------------------------------

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

 

u s n e s e n í    č. 74. a příloha

 

Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

 

 

 

4. Návrh rozšíření mandátu meziresortní pracovní skupiny pro licenční řízení

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiál byl stažen z programu.

 

 

5. Ústní informace o přípravě cvičení zaměřeného na likvidaci následků teroristického útoku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS vyslechla informaci přednesenou ministrem vnitra a přijala

 

u s n e s e n í    č. 75.

 

Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

 

 

Pro informaci:

 

1. Informace o vyhlášení Ceny Jaroslava Jandy pro rok 2006

 

2. Informace o plnění úkolů uvedených v Harmonogramu odstranění zjištěných nedostatků v rámci cvičení „Migrace 2004“

 

3. Návrh na legislativní úpravu přípravy na řešení a řešení mimořádných událostí v zahraničí, při nichž dochází k ohrožování
práv a zájmů České republiky a jejích občanů

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty