Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

28. 4. 2003 18:20

Záznam z 8. schůze BRS konané dne 28. 4. 2003

(přijata usnesení č. 53 - 57)

Z á z n a m


z 8. schůze Bezpečnostní rady státu

konané dne 28. dubna 2003


Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen BRS) řídil předseda vlády a předseda BRS PhDr. Vladimír Špidla.

 

1. Ústní informace k současné zahraničně bezpečnostní situaci související s vojenskou operací v Iráku a se zapojením České republiky do boje proti mezinárodnímu terorismu a k bezpečnostním opatřením přijímaným v  této souvislosti v  České republice (výpis, celý záznam má utajovaný charakter)

BRS vyslechla informace přednesené náměstkem ministra zahraničních věcí, ministrem obrany a 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 53.2. Informace o aktuálním stavu realizace reformy ozbrojených sil České republiky

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


u s n e s e n í č. 54.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.


3. Souhrnná zpráva k aktualizaci priorit činnosti zpravodajských služeb České republiky

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 55.

 

4. Komplexní koncepce vládního utajeného spojení

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 56.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.5. Různé

a) Zrušení I. stupně bezpečnostní ochrany u všech objektů ústředních orgánů státní správy a odvolání doporučení na posílení ochrany objektů orgánů státní správy a samosprávy na území České republiky, kterým v případě spojeneckých akcí v Perském zálivu hrozilo napadení

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a  přijala

u s n e s e n í č. 57.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.b) Problematika SARS

V této části ministryně zdravotnictví informovala o problematice SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome).


Pro informaci:


1. Informace o plnění úkolu 8a z usnesení vlády č. 458 ze dne 9. května 2001 – tj. o postupu zpracování návrhu úpravy Ústavy a zákonů pro umožnění vysílání soudců, státních zástupců, příslušníků Vězeňské služby a dalších pracovníků resortu do mírových operací mimo území státu.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X