Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

25. 3. 2003 18:09

Záznam z 7. schůze BRS konané dne 25. 3. 2003

(přijata usnesení č. 47 - 52)

Z á z n a m


ze 7. schůze Bezpečnostní rady státu

konané dne 25. března 2003

 


Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen BRS) řídil předseda vlády a předseda BRS PhDr. Vladimír Špidla.

 

1. Ústní informace k současné zahraničně bezpečnostní situaci ve světě a k řešení případných opatření, dotýkajících se bezpečnostních zájmů České republiky

BRS vyslechla informace přednesené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, ministrem obrany a 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra.

2. Vyhodnocení plnění úkolů zakotvených v kapitole Přehled opatření České republiky v boji proti terorismu dokumentu Národní akční plán boje proti terorismu k datu
31. prosince 2002 a Národní akční plán boje proti terorismu /aktuální znění pro rok 2003/

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 47.


Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro (po projednání 1. bodu schůze BRS až do jejího konce nebyli přítomni místopředseda vlády, ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády a ministr financí)

 

3. Komplexní koncepce vládního utajeného spojení

Materiál byl stažen z programu.

 

4. Informace o plnění úkolů vyplývajících z Návrhu na vytvoření systémové ochrany státních hranic České republiky

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 48.


Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

 

5. Informace o přípravě nařízení vlády k plánování obrany České republiky

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a  přijala


u s n e s e n í č. 49.


Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.


6. Souhrnná zpráva k aktualizaci priorit činnosti zpravodajských služeb České republiky

Materiál byl stažen z programu.

 

7. Informace o účinnosti přijatých opatření v souvislosti s novelizací trestního řádu

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 50.


Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

 

8. Návrh projektu na pořádání seminářů pro příslušné orgány státní správy o možnostech a roli zpravodajských služeb České republiky v rozhodovacím procesu

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 51.


Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.


9. Různé


  1. Návrh na vytvoření systému biologické ochrany obyvatel České republiky proti zvláště nebezpečným agens, toxinům a bioterorismu v resortu zdravotnictví


BRS projednala materiál předložený ministryní zdravotnictví a přijala


u s n e s e n í č. 52.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.


b) Ministr obrany podal informaci BRS o tom, že 31. března t.r. končí operace NATO v Makedonii a začíná tam první operace EU. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X