Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

11. 2. 2003 17:57

Záznam z 6. schůze BRS konané dne 11. 2. 2003

(přijata usnesení č. 39 - 45)

Z á z n a m


z 6. schůze Bezpečnostní rady státu

konané dne 11. února 2003Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) řídil předseda vlády a předseda BRS PhDr. Vladimír Špidla.

 

1. Ústní informace k současné zahraničně bezpečnostní situaci ve světě a k řešení případných opatření dotýkajících se bezpečnostních zájmů České republiky

BRS vyslechla informace přednesené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, prvním náměstkem ministra obrany a 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 39.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.


 

2. Zpráva o stavu řešení problémů dle přílohy k usnesení Bezpečnostní rady státu č. 25 ze dne 12. listopadu 2002 – povodně 2002

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 40.


Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.


 

3. Vyhodnocení bezpečnostních opatřené k zajištění pražských vrcholných zasedání NATO a EAPC v roce 2002

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 41.

 

4. Informace o plnění usnesení vlády České republiky č. 508/V ze dne 15. května 2002

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 42.


5. Analýza současného stavu operační přípravy státního území

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a  přijala


u s n e s e n í č. 43.


Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

 

6. Návrh na udělení Ceny Jaroslava Jandy za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2003

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 44.


Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.7. Různé


  1. Zpráva o stavu ochranného systému pražského metra po povodni v srpnu 2002 a návrh dalšího řešení

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 45.


Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.


Pro informaci:


1. Informace o čerpání vyčleněných prostředků na humanitární pomoc při řešení důsledků kosovské krize v regionu Jihovýchodní Evropy ze rok 2002.


 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X