Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

12. 11. 2002 14:38

Záznam z 4. schůze BRS konané dne 12. 11. 2002

(přijata usnesení č. 23 - 29)

Z á z n a m

z 4. schůze Bezpečnostní rady státu

konané dne 12. listopadu 2002Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen BRS) řídil předseda vlády a předseda BRS PhDr. Vladimír Špidla. V úvodu předseda BRS přivítal předsedu Senátu Parlamentu ČR a předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

1. Informace o stavu příprav pražských vrcholných zasedání NATO a Rady euroatlantického partnerství (EAPC) v roce 2002

BRS vyslechla informaci přednesenou místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


u s n e s e n í č. 23.

2. Informace o stavu zpravodajského zajištění summitu NATO

BRS vyslechla informaci přednesenou 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 24.

 

3. Schválení vyhlášení I. stupně bezpečnostní ochrany důležitých objektů pro vybrané objekty v hlavním městě Praze pro období od 20. listopadu 2002 do 25. listopadu 2002

Materiál byl projednán na 3. schůzi BRS, konané dne 4. listopadu 2002.

4. Zpráva o činnosti Ústředního krizového štábu a jeho spolupráci s orgány krizového řízení v době povodní

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 25.

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

 

5. Přehled opatření Preventivního bezpečnostního systému NATO v České republice a Informace o přípravě Národního systému reakce na krize

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


u s n e s e n í č. 26.

 

6. Návrh záměru dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v letech 2004 až 2006

Materiál byl stažen z programu.

7. Informace o přípravě koncepčního řešení k snižování a k eliminaci důsledků informačního boje, cizího zpravodajského pronikání a kriminálního napadání informačních systémů

BRS projednala materiál předložený ministrem pověřeným řízením Úřadu pro veřejné informační systémy a ředitelem Národního bezpečnostního úřadu a přijala


u s n e s e n í č. 27.


Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.


8. Různé


a) Informace o opatřeních podporujících urychlené dokončení leteckého kanónového systému PLAMEN

BRS projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


u s n e s e n í č. 28.


Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro, 2 se zdrželi.


b) Informace o upřesnění dalšího působení odřadu radiační, chemické a biologické ochrany, v rámci protiteroristické operace „Trvalá svoboda“

BRS vyslechla informaci přednesenou ministrem obrany a přijala


u s n e s e n í č. 29.


Pro informaci:


  1. Informace o opatřeních ministerstva dopravy a spojů v oblasti boje proti legalizaci odcizených vozidel


Nebyla předložena.


2. Informace o stavu realizace usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 25. září 2001
č. 211, ke Koncepci vzdělávání v oblasti krizového řízení.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X