Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

20. 5. 2002 15:14

Záznam z 36. schůze BRS konané dne 14. 5. 2002

            (přijata usnesení č. 281 - 295)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen Rada) řídil předseda vlády a předseda Rady Ing. Miloš Zeman.

1. Aktuální informace k bezpečnostním opatřením souvisejícím s bojem proti terorismu ve světě a v České republice. Návrh na některé úpravy v činnosti ÚKŠ a návrh systému koordinace spolupráce Ministerstva vnitra a zpravodajských služeb v souvislosti se zajišťováním bezpečnostních opatření summitu NATO
Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 281.
Z 5 přítomných členů Rady hlasovalo 5 pro.

2. Informace o stavu zpravodajského zajištění summitu NATO 2002
Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala
usnesení č. 282.
Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru je záznam utajovaný.

3. Návrh Závazného postupu státních orgánů při řešení krizových situací v zahraničí spojených s terorismem, které ohrožují zdraví a život občanů České republiky, kterým se novelizuje Závazný postup pro řešení krizových situací spojených s terorismem, ke kterým došlo v zahraničí a dotýkají se zájmů České republiky, schválený usnesením Bezpečnostní rady státu č. 133 ze dne 20. listopadu 2000
Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala
usnesení č. 283.
Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru je záznam utajovaný.

4. Informace o stavu spolupráce zpravodajských služeb České republiky s Policií České republiky
Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala
usnesení č. 284.
Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru je záznam utajovaný.

5. Vyhodnocení mezinárodního vícestupňového cvičení orgánů krizového řízení NATO – CMX 2002, konaného ve dnech 31. ledna – 6. února 2002
Rada projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala
usnesení č. 285.
Ze 6 přítomných členů Rady hlasovalo 6 pro.

6. Koncepce řešení vládního utajeného spojení
Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 286.
Ze 6 přítomných členů Rady hlasovalo 6 pro.

7. Návrh telekomunikační sítě pro potřeby krizové komunikace při řešení krizových situací
Rada projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala
usnesení č. 287.
Ze 6 přítomných členů Rady hlasovalo 6 pro.

8. Vyhodnocení vícestupňového cvičení orgánů krizového řízení ZÓNA 2002
Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 288.
Z 5 přítomných členů Rady hlasovalo 5 pro.

9. Informace o licenčních řízeních k vývozu a dovozu ručních a lehkých zbraní v roce 2001
Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu a přijala
usnesení č. 289.
Ze 6 přítomných členů Rady hlasovalo 6 pro.

10. Seznam opatření pro přechod státu z mírového stavu do stavu ohrožení státu nebo válečného stavu a jeho činnost při řešení vojenských krizových situací
Rada projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala
usnesení č. 290.
Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru je záznam utajovaný.

11. Informace o plnění úkolů vyplývajících z Návrhu na vytvoření systémové ochrany státních hranic České republiky
Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 291.
Ze 6 přítomných členů Rady hlasovalo 6 pro.

12. Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2001
Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 292.
Ze 6 přítomných členů Rady hlasovalo 6 pro.

13. Dopracování zásad účasti České republiky v mezinárodních záchranných operacích a poskytování humanitární pomoci do zahraničí
Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 293.
Ze 6 přítomných členů Rady hlasovalo 6 pro.

14. Informace o činnosti ČR v rámci Západoevropské skupiny pro vyzbrojování (WEAG)
Rada projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala
usnesení č . 294.Ze 6 přítomných členů Rady hlasovalo 6 pro.

15. Informace o přípravě koncepčního řešení k snižování a k eliminaci důsledků informačního boje, cizího zpravodajského pronikání a kriminálního napadání informačních systémů
Materiál byl na žádost ministra a vedoucího Úřadu vlády ČR stažen z programu jednání s tím, že bude předložen na schůzi Rady 18. června 2002.

16. Harmonogram přípravy a zpracování krizových plánů
Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 295.
Ze 6 přítomných členů Rady hlasovalo 5 pro, 1 se zdržel.

17. Problematika nakládání s drahými kameny v České republice a implementace zásad Kimberleyského procesu certifikace surových diamantů do právního systému České republiky
Rada projednala materiál předložený ministrem financí a nepřijala usnesení.

Pro informaci:

1. Metodika výběru, přípravy, výcviku, výstavby, vysílání a rotace sil a prostředků předurčených pro operace a pomoc v zahraničí

2. Informace o plnění úkolů z usnesení BRS ze dne 20. června 2000 č. 100 navazující na usnesení BRS ze dne 20. července 1999 č. 44

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty