Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

28. 3. 2002 14:56

Záznam z 35. schůze BRS konané dne 27. 3. 2002

            (přijata usnesení č. 269 - 280)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen Rady) řídil předseda vlády a předseda Rady Ing. Miloš Zeman.

1. Aktuální informace k bezpečnostním opatřením souvisejícím s bojem proti terorismu ve světě a v České republice
Rada vyslechla informace přednesené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, ministrem obrany a ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 269.
Ze 9 přítomných členů Rady hlasovalo 9 pro.

2. Zpráva o stavu příprav bezpečnostních opatření nutných k zajištění pražských vrcholných zasedání NATO a EAPC v roce 2002
Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 270.
Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru.

3. Vyhodnocení stavu integrace ČR do NATO
Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a ministrem obrany a přijala
usnesení č. 271.
Z 8 přítomných členů Rady hlasovalo 8 pro.

4. Vyhodnocení činnosti systému krizového řízení ČR v období po teroristických útocích na USA
Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 272.
Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru.
Ze 7 přítomných členů Rady hlasovalo 7 pro.

5. Národní akční plán boje proti terorismu
Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 273.
Ze 7 přítomných členů Rady hlasovalo 7 pro.

6. Zpráva o činnosti Národního bezpečnostního úřadu za období listopad 1998 až únor 2002
Rada projednala materiál předložený ředitelem Národního bezpečnostního úřadu a přijala
usnesení č. 274.
Ze 7 přítomných členů Rady hlasovalo 7 pro.

7. Informace o stavu projektu modernizace tanku T-72
Rada projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala
usnesení č. 275.
Ze 7 přítomných členů Rady hlasovalo 7 pro.

8. Informace o stavu projektu modernizace vrtulníku Mi-24
Rada projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala
usnesení č. 276.
Ze 7 přítomných členů Rady hlasovalo 7 pro.

9. Návrh sil a prostředků resortu ministerstva obrany, které budou zapojeny do pohotovostního ujednání Organizace Spojených národů a podmínek za jakých budou využity jednotky předurčené a vyčleněné pro Organizaci Severoatlantické smlouvy a Evropskou unii v mírových operacích Organizace Spojených národů a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě do roku 2004 a po tomto období
Rada projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala
usnesení č. 277.
Ze 7 přítomných členů Rady hlasovalo 7 pro.

10. Informace o stavu řešení problémů, které vznikly převodem dopravních agend z Ministerstva vnitra na Ministerstvo dopravy a spojů Rada projednala materiál předložený ministrem dopravy a spojů a přijala
usnesení č. 278.
Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru.
Ze 7 přítomných členů Rady hlasovalo 7 pro.

11. Návrh na změnu Statutu Bezpečnostní rady státu
Rada projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí a přijala
usnesení č. 279.
Ze 7 přítomných členů Rady hlasovalo 7 pro.

12. Informace o opatření k zajištění bezpečnostní situace v České správě sociálního zabezpečení
Materiál byl na žádost prvního místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí stažen z programu jednání.

13. Návrh na vytvoření systému biologické ochrany obyvatel České republiky proti zvláště nebezpečným biologickým agens a toxinům a bioterorismu v resortu zdravotnictví a jeho financování
Materiál byl na žádost ministra zdravotnictví stažen z programu jednání.

14. Žádost o uvolnění zvláštních výdajů na obranu a bezpečnostní opatření z kapitoly Všeobecná pokladní správa do rozpočtu Bezpečnostní informační služby v roce 2002
Materiál byl na žádost prvního místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí stažen z programu jednání.

15. Žádost o uvolnění zvláštních výdajů na obranu a bezpečnostní opatření z kapitoly Všeobecná pokladní správa do rozpočtu Ministerstva vnitra v roce 2002
Materiál byl na žádost ministra vnitra stažen z programu jednání.

16. Informace o předběžném harmonogramu novelizace Bezpečnostní strategie ČR
Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala
usnesení č. 280.
Ze 7 přítomných členů Rady hlasovalo 7 pro.

Pro informaci:

1. Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2001.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty