Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

4. 11. 2002 12:58

Záznam z 3. schůze BRS konané dne 4. 11. 2002

(přijata usnesení č. 15 - 22)

Z á z n a m

z 3. schůze Bezpečnostní rady státu

konané dne 4. listopadu 2002


 

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen BRS) řídil předseda vlády a předseda BRS PhDr. Vladimír Špidla.

 

1. Informace o stavu příprav pražských vrcholných zasedání NATO a Rady euroatlantického partnerství (EAPC) v roce 2002

BRS vyslechla informaci přednesenou místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 15.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

 

2. Informace o stavu zpravodajského zajištění summitu NATO

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 16.

 

3. Harmonogram novelizace Bezpečnostní strategie České republiky

BRS projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


u s n e s e n í č. 17.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

 

4. Strategie exportní politiky a plán proexportních opatření modernizace tanku T-72

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


u s n e s e n í č. 18.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

 

5. Informace o opatřeních podporujících urychlené dokončení leteckého kanónového systému „PLAMEN“ pro letouny L – 159

Materiál byl stažen z programu.


 

6. Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích SFOR a KFOR za období leden – červen 2002

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


u s n e s e n í č. 19.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

 

7. Návrh úpravy Statutu Bezpečnostní rady státu a statutů jejích pracovních orgánů, včetně Ústředního krizového štábu

BRS projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


u s n e s e n í č. 20.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.


8. Různé

a) Zpráva o dotazníku civilního nouzového plánování CNP 2002 (CEPQ 2002)

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 21.

Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

 

b) Návrh na posílení ochrany objektů ústředních orgánů státní správy a samosprávy na území hl. města Prahy v souvislosti s konáním Summitu NATO v Praze

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 22.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.Pro informaci:


  1. Informace o nasazení 9. zesílené roty radiační, chemické a biologické ochrany v rámci protiteroristické operace „Trvalá svoboda“.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X