Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

17. 12. 2004 12:05

Záznam z 3. schůze BRS konané dne 13. 12. 2004

            (přijata usnesení č. 17 - 27)

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

 

ZÁZNAM

Z JEDNÁNÍ

SCHŮZE BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU

konané dne 13. prosince 2004

(3. schůze)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen “BRS”) řídil předseda vlády a předseda BRS JUDr. Stanislav Gross (dále jen “předseda BRS”).

1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti

BRS vyslechla informaci přednesenou první náměstkem ministra zahraničních věcí, ministrem obrany a ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 17.

Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro. 

2. Informace o plnění úkolů Akčního plánu boje s nelegální migrací za rok 2004

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 18.

Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

3. Návrh na řešení zajištění přepravy ústavních a vládních činitelů

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 19.

 Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

4. Informace o aktuálním stavu realizace pilotního projektu zkušební osmibodové sítě systému vládního utajeného spojení

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 20.

Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

5. Informace o realizaci systémového řešení a využití nepotřebných chráněných pracovišť

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 21.

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru, je záznam z projednání tohoto bodu uveden pod čj.: D353/2004.

Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

6. Informace o stavu revize Dohody o odškodnění civilních leteckých provozovatelů,vlastníků a pronajímatelů za využití jejich letadel v době krize a války

BRS projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem dopravy a přijala

u s n e s e n í č. 22.

Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

7. Návrh na ustavení Komise pro udělení Ceny Jaroslava Jandy za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2005

BRS projednala materiál předložený předsedou Bezpečnostní rady státu a přijala

u s n e s e n í č. 23.

Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

8. Plán cvičení orgánů krizového řízení na léta 2005 – 2007

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 24.

Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

9. Zpráva o plnění úkolů uložených Bezpečnostní radou státu ve 2. pololetí 2004

BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala

u s n e s e n í č. 25.

Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

10. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2005 s výhledem na 2. pololetí 2005

BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala

u s n e s e n í č. 26.

Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

11. Různé.

a) Informace o plnění Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 s návrhem na její dílčí úpravu

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 27.

Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro

Pro informaci:

1. Informace o Plánu vytváření civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti České republiky na léta 2005 - 2006

2. Informace o zpracování krizových plánů ústředních správních úřadů

3. Informace o stavu řešení Národního preferenčního schématu pro přednostní spojení za krizových stavů

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty