Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

26. 11. 2004 14:16

Záznam z 2. schůze BRS konané dne 16. 11. 2004

            (přijata usnesení č. 10 - 16)

ZÁZNAM

Z 2. SCHŮZE BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU

konané dne 16. listopadu 2004

 (2. schůze)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen “BRS”) řídil předseda vlády a předseda BRS JUDr. Stanislav Gross (dále jen “předseda BRS”).

BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a projednávání tohoto bodu p ř e r u š i l a.

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 10.

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

3. Způsob financování řešení mimořádných událostí v zahraničí

Materiál byl stažen z programu.

4. Informace o stavu realizace reformy ozbrojených sil České republiky

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 11.

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

5. Zásady výstavby válečných ozbrojených sil České republiky a jejich mobilizace

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 12.

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

6. Informace o stavu zpracování materiálu “Seznam opatření pro Národní systém reakce na krize”

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 13.

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

7. Informace o plnění úkolů Akčního plánu boje s nelegální migrací

Materiál byl stažen z programu.

8. Aktualizace Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 14.

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

9. Vyhodnocení cvičení orgánů krizového řízení CME a CMX 2004

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 15.

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

10. Výchozí údaje ke cvičení CMX 2005

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 16.

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

Pro informaci:

1. Informace o zpracování “Terminologického slovníku pojmů v oblasti krizového řízení a plánování obrany státu”.

2. Informace o pracovní poradě sekretariátu Bezpečnostní rady státu a vybraných resortů s tajemníky bezpečnostních rad     krajů k aktuálním otázkám zajišťování bezpečnosti České republiky, uskutečněné ve dnech 21. a 22. října 2004.

2. Vytvoření podmínek pro zapojení občanů České republiky do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací

1. Priority České republiky v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty