Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

10. 9. 2002 12:46

Záznam z 2. schůze BRS konané dne 10. 9. 2002

(přijata usnesení č. 5 - 14)

Z á z n a m

z 2. schůze Bezpečnostní rady státu

konané dne 10. září 2002Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen BRS) řídil předseda vlády a předseda BRS PhDr. Vladimír Špidla. V úvodu předseda BRS přivítal prezidenta republiky, předsedu Senátu Parlamentu ČR a předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Konstatoval, že z jednání se omluvil guvernér ČNB Z. Tůma.


 

1. Informace o opatřeních prováděných při řešení krizové situace vzniklé v důsledku rozsáhlých povodní v srpnu 2002

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 5.

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.


2. Aktuální informace k bezpečnostním opatřením souvisejícím s bojem proti terorismu ve světě a v České republice

BRS vyslechla informace přednesené 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, a ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 6.

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

 

 

3. Informace o stavu pražských vrcholných zasedání NATO a Rady euroatlantického partnerství (EAPC) v roce 2002

BRS projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a vládním zmocněncem pro summit NATO a přijala


u s n e s e n í č. 7.Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

a) Pražská vrcholná zasedání NATO a EAPC v roce 2002: agenda a pozice České republiky

BRS projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


u s n e s e n í č. 8.Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

 

4. Využití chráněných pracovišť Armády České republiky, ministerstev, ostatních ústředních správních úřadů a orgánů krajů při krizových situacích, včetně návrhu na další využití nepotřebných chráněných pracovišť

BRS projednala materiály předložené ministrem obrany a přijala


u s n e s e n í č. 9.


Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

 

5. Návrh koncepce dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v letech 2003 až 2004

Materiál byl stažen z programu.

 


 

6. Informace o plnění istanbulských politických závazků České republiky přijatých v souvislosti s Dohodou o adaptaci Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách

BRS projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a ministrem obrany a přijala


u s n e s e n í č. 10.Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.


7. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 2. pololetí 2002 s výhledem na 1. pololetí 2003

BRS projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


u s n e s e n í č. 11.Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

8. Úprava usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 14. května 2002 č. 285, k Vyhodnocení mezinárodního vícestupňového cvičení orgánů krizového řízení
NATO – CMX 2002, konaného ve dnech 31. ledna - 6. února 2002

BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala


u s n e s e n í č. 12.Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.


9. Různé

a) Informace o stavu zpravodajského zajištění summitu NATO 2002

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 13.

b) Informace o zajištění potřebné řízené letecké munice k plnění úkolů v rámci protivzdušné obrany České republiky uzavřením FMF kontraktu (LOA) na pořízení zbraňového systému Sidewinder AIM-9M

 

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


u s n e s e n í č. 14.


Pro informaci:

  1. Návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v operacích mezinárodního společenství na Balkáně po 31. prosinci 2002.

Informace byla stažena z programu schůze.


  1. Informace o výsledcích procesu akceptace cílů výstavby sil FP 2002.


  1. Informace o odpovědi České republiky na Dotazník obranného plánování DPQ 2002.


  1. Informace o vyhlášení Ceny Jaroslava Jandy pro rok 2003.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X