Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

19. 7. 2004 16:06

Záznam z 19. schůze BRS konané dne 13. 7. 2004

            (přijata usnesení č. 125 - 132)

ZÁZNAM

Z 19. SCHŮZE BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU

konané dne 13. července 2004

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen BRS) řídil předseda vlády a předseda BRS PhDr. Vladimír Špidla. Konstatoval, že z jednání se omluvili místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí C. Svoboda, ministr obrany M. Kostelka a guvernér ČNB Z. Tůma..

  1. Ústní informace o průběhu a výsledcích jednání Severoatlantické rady a partnerských formátů NATO na úrovni hlav států a vlád v Istanbulu ve dnech 28. - 29. června 2004

BRS vyslechla informaci přednesenou náměstkem ministra zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 125.

Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

  1. Národní strategie vyzbrojování

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 126.

Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

  1. Přístup České republiky k Evropské bezpečnostní a obranné politice

Materiál byl stažen z programu.

4. Závěry analýzy bezpečnostního systému České republiky

Materiál byl stažen z programu.

5. Zásady spolupráce státních orgánů při ohrožování práv a zájmů České republiky a jejích občanů v případě zhoršení bezpečnostní situace v zahraničí nebo v případě mimořádné události v zahraničí

BRS projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 127.

Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

  1. Scénáře vývoje krizových situací vyžadujících nasazení ozbrojených sil České republiky ve prospěch Policie České republiky nebo integrovaného záchranného systému a kalkulace požadavků na jejich nasazení

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 128.

Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

7. Informace o stavu projektu „Modernizace tanku T-72“

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 129.

Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro, 1 se zdržel.

8. Dohoda o povolování letů státních letadel

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 130.

9. Zajištění bezpečnostních opatření v České republice v návaznosti na teroristický útok v Madridu dne 11. března 2004

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a projednávání tohoto bodu p ř e r u š i l a.

Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

10. Informace ke kontrole dovozů a vývozů výbušnin

Materiál byl stažen z jednání.

  1. Informace o přístupu České republiky k mezinárodním jednáním k problematice ručních a lehkých zbraní a o vývozu, dovozu a početních stavech zbraní u držitelů zbrojních průkazů a zbrojních licencí na území České republiky za rok 2003

BRS projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a projednávání tohoto bodu p ř e r u š i l a.

Z 5 přítomných hlasovalo 5 pro.

12. Náměty na novelizaci zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem ve znění zákona č. 310/2002 Sb.

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a projednávání tohoto bodu p ř e r u š i l a. Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro. 13. Zpráva o plnění úkolů uložených Bezpečnostní radou státu v 1. pololetí 2004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala

u s n e s e n í č. 131.

Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

  1. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 2. pololetí 2004 s výhledem na 1. pololetí 2005

BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala

u s n e s e n í č. 132.

Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro. 15. Různé. Pro informaci:

  1. Informace o plnění bodů II/1 usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 13. dubna 2004 č. 113

Informace o plnění bodů II/2 usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 13. dubna 2004 č. 113

  1. Informace o zpracování krizových plánů ústředních správních úřadů

3. Informace o pracovní poradě sekretariátu Bezpečnostní rady státu a vybraných resortů s tajemníky bezpečnostních rad krajů k aktuálním otázkám zajišťování bezpečnosti České republiky, uskutečněné ve dnech 13. a 14. května 2004

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty