Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

10. 3. 2004 11:14

Záznam z 16. schůze BRS konané dne 2. 3. 2004

            (přijata usnesení č. 101 - 104)

Z á z n a mze 16. schůze Bezpečnostní rady státu

 konané dne 2. března 2004


(16. schůze)16. schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen BRS) řídil předseda vlády a předseda BRS (dále jen předseda BRS) V. Špidla (bod č. 6 programu schůze) a 1. místopředseda vlády
a ministr vnitra S. Gross (ostatní body programu schůze).  1. Návrh na udělení Ceny Jaroslava Jandy za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra
a přijala


u s n e s e n í č. 101.

Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.  1. Zpráva o vyhodnocení resortního součinnostního cvičení ZDROJE 2003

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS projednala materiál předložený předsedou Správy státních hmotných rezerv
a přijala

u s n e s e n í č. 102.


Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.3. Zpráva o činnosti Národního bezpečnostního úřadu za období 1. listopad
1998 – 31. prosinec 2003

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS projednala materiál předložený ředitelem Národního bezpečnostního úřadu
a přijala

u s n e s e n í č. 103.


Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.4. Návrh Závazného postupu státních orgánů při řešení situací v zahraničí spojených s terorismem, které ohrožují zdraví a život občanů ČR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiál byl stažen z programu.5. Návrh na obnovu letadlového parku AČR pro zajištění letecké přepravy ústavních činitelů

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


u s n e s e n í č. 104.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.  1. Různé.

  1. Návrh úpravy Statutu Výboru pro civilní nouzové plánování

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra
a přerušila na jeden měsíc projednávání tohoto bodu.


Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.
vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty